En kväll för Nepal

image001                              image002

Sedan jordbävningskatastrofen i Nepal den 25:e april har vi varit inbjudna att berätta om våra upplevelser och om hur förhållanden är för lokalbefolkningen. Vi har besökt Rotary i Broby, Bromölla, Osby och Hässleholm samt Osby Församling.

Vi har i ord, bild och med hjälp av autentiska videos tagna i anslutning till katastrofen berättat om vår mirakulösa räddning undan stenregnet och hur vi levde en knapp vecka under en presenning i ett läger i byn Syabru Besi innan vi blev evakuerade. Syftet med vår föreläsning är att sätta fokus på det fortsatta hjälpbehovet i Nepal.

Vill du att vi ska komma till din förening/församling är du välkommen att kontakta oss på mail:

bengt.047913985@telia.com

Aktuella fakta om Nepal:

C:a 9000 dog under jordbävningen

Över fem milj. blev hemlösa eller på annat sätt drabbade

Över en halv milj. byggnader förstördes varav 10 000 skolor och tusentals enkla vårdcentraler