Skåneleden Kust till Kust under karantän april – juni 2020 Osby – Sölvesborg och Osby – Båstad/Torekov

                                                        Foto: Tomas Lovèn – taget vid Skåneleden Göta Bruk öster om Osby

 

Vandringen blir en repris på Skåneleden Kust till Kust som vi gjorde redan på 1980-talet. Ingen vandring i Alperna denna sommar! Vårens/sommarens vandring går under arbetsnamnet ”Le petit Traversèe des Suede sud” (249 km och försumbar höjdskillnad) och anspelar på franska GR 5 som kallas ”Grand Traversèe des Alpes” (C:a 700 km och 40 000 höjdmeter) som vi slutförde 2017 . https://www.bergtagna.se/vi-slutfor-grande-traversee-des-les-alpes-houches-till-tignes-le-lac/

 

Såhär gjorde vi:

En eller två etapper åt gången. Först Osby österut till Sölvesborg och därefter Osby och åt väster till Båstad/Torekov.

Bil med cykel till dagens etappmål där cykeln lämnades. Sedan bil till etappstarten. Vandring och efter avslutad vandring cykling för att hämta bilen.

 

                                                                        Osby – Glimåkra 18 km

                           ”I fördjupningen i stenen fanns alltid vatten. Djuren drack där när skogsmarkerna betades”

                                  Grydekull  nära Sissas stuga vid gränsen mellan Ö Göinge kommun och Osby kommun.

                                                                   Denna typ av km skyltar finns bara på Osbys etapper

 

Omdöme (vår subjektiva uppfattning om hur etappen är skött av resp. kommun). Etappen Osby – Glimåkra i gott skick – väl markerad

För övrigt anser vi att etappen är ett ”Göinge i koncentrat” i positiv bemärkelse. Tyvärr har leden allt mer flyttats från stig i skogen till grus- eller skogsväg. Denna etapp inget undantag.

 Men varför har inte Ö Göinge skapat ett vandringscentra utifrån Trollacenter och de härliga Trollabackarna som knyter an till Skåneleden?

 

                                                                            Glimåkra – Vesslarp 19 km

 

 

                                                                         ”Orienteringstavla” Svenarp någon km från Glimåkra

                                                           Välskött etapp och ett vackert och välutrustat vindskydd i Vesslarp.

 

                                                                                             Vesslarp – Brotorpet 13 km

                               Tre kommuner möts här, Olofström, Kristianstad och Osby i ”Harry Martinssonland”.

 

Nytebodaskogen ett naturreservat med urskog – här ska skogen sköta sig själv (till glädje för granbarkborren)         

                                                                                     Lövsprickning på gång för boken

En väl markerad och sjönära etapp – ännu har vi inte mött en enda vandrare så det är lätt att vara distanserad!

 

                                                                                     Brotorpet – Bökestad 13 km

                                          Välkommen orienteringstavla (vid Brotorpet) men för sällan förekommande!

                                  Vi är halvvägs till Sölvesborg och klagar inte på markeringen av denna del av leden.

                                                                                        Mellan Immeln och Filkesjön

 

                                                              Lättgången och vattennära etapp som är i ”ok” skick

 

                                                                              Bökestad – Östafors 9 km

                                                                                Rastplatsen vid Östafors intill Holjeån

Vildmarksetapp! Men på denna etapp möter vi de första vandrarna! Alltså mer än 50 km utan mänskligt möte med undantag för en trevlig markägare innan Vesslarp.

                                                                              Lätt kuperad bokskog nära Bökestad

 

Vi anser att etappens markering är ok men att avvikelseskyltningen brister emellanåt och att ”fel” väg borde markeras så att man inte råkar gå någon km förgäves vilket blev fallet under denna etapp

 

                                                                                    Östafors – Grundsjön 16 km

                                                                                Vandring på grusväg på väg till Ryssberget

 

                                                            En av vandringens höjdpunkter – Ryssberget och bokskogen!

                                         Grundsjön                                                      

                                                                                Grundsjön – Sölvesborg 14 km 

Ryssberget är en skogbeklädd urbergshorst längs gränsen mellan Skåne och Blekinge. Den sträcker sig från Sölvesborg i söder till Jämshög i norr. Högsta punkt är 157 meter över havet och med sin bredd på cirka sju kilometer är Ryssberget ett omtyckt besöksmål. Bokskogarna här hör till de största i Sverige. Wikipedia

                                                                              Julgran i ett kalhygge!

                                                    Sten och blandskog och inte bara bok på Ryssberget

 

En av de bästa etapperna ur vandringssynpunkt men slarvigt med markeringarna vid riktningsförändringar. Pilskyltar saknades eller låg på marken!

 

                         

                 Osby – Sölvesborg (102 km) är klart. Nu siktar vi mot Västkusten och börjar med Osby – Verum 24 km

                                                                                  De stora Göingeskogarna väntar oss

 

En välmarkerad etapp så länge vi är i Osby kommun. Innan Hörlinge går leden ut på landsvägen Osby – Verum (Hässleholms kommun).  Denna kommun verkar försumma det som finns utanför Hovdala. En översyn av sträckningen som går i Hässleholms kommun behövs.

En liten avvikelse vid vägskylten Hovgården gör att man hamnar på en trevlig liten led (c:a milen) som heter Vieåleden

 

                                                                                      Verum – Vittsjö 12 km

 

                                   Djupa raviner mot Vieåns dalgång och välskött lövskog innan vi kommer till Mölleröd

                                                                                         

                               

 

                                                                                          Vieån vid Mölleröd  

                                                                 Mycket vatten på denna sträcka – Vieån, Malmsjön och Vittsjön

 

                                                                                                  Vittsjö – Hårsjö 12 km

                                                                 På denna och kommande etapper såg vi massor av Digitalis!

                                                                                       En lättgången etapp på stig och grusväg

 

                                                                                               Hårsjö – Lärkeholm 20 km

 

 

                                                                                     Hjortronblom Stora Mosse – Örkelljunga

                                                                          Leden är föredömligt skött i Örkelljunga kommun

 

                                                                                                  Koarp – Brammarp 17 km

Vi vandrar mest på skogsvägar genom obebyggda områden. Men också mossar och stigar förekommer. Efter c:a en timme passerar vi Hallands högsta punkt, Högalteknall, 226 m ö h men vi märker inte så mycket av att vi är på Hallandsåsen. Skogen begränsar sikten.   

 

                                                                                            Snibe Stua – 200 m ö h

 

                                                                                          Brammarp – Båstad 12 km

                                                               Tunnel för vandrare och vilt under E 6:an nära Brammarp

När vi passerat Europaväg 6 väntar asfalt och åter asfalt nästan hela vägen till Båstad med undantag för: Älemosse som sträcker sig fram till byn Lya och den (från Hallandsås tunneln) beryktade Lyabäcken (som vi dock inte såg skymten av).

Här kommer vi på Bjäreleden. Inget i skyltningen tyder på detta. Vår 23 år gamla karta ”lurade oss” till vänster. För sent upptäckte vi vårt felsteg och slösade bort några km innan vi gick gamla riksvägen och kom mot den stora torvmossen.

                                                                                Älemosse – skönt att slippa asfalt en stund!

                                                                         Havsutsikt under de sista km innan vi når Båstad!

Ett sommarfagert Båstad väntar för två trötta och hungriga vandrare. Dagens vandringsranson blev c:a 35 km (Koarp – Båstad – Norrvikens Camping plus 4 km fel väg) + 28 km cykling mot och uppför åsen för att hämta bilen.

                                                                 

                                                              Båstad – Torekov (förbi Hovs hallar) 24 km             

                                      Två etapper som vi gör till en. Båstad har välskötta etapper men skilj mellan

 Kust till Kust och vandringen runt Bjäre! Måste leden in genom Båstad och snurra runt i villakvarter? Kommer vandraren österifrån kan man förmoda att det är proviantering som har högsta prioritet och inte att så fort som möjligt komma till strandpromenaden

                                      Mindre stig med eller utan havsutsikt gällde för det mesta från Båstad till Hovs hallar

                                        Från stig till väg innan vi når den havsnära vandringen mellan Hovs hallar och Torekov

På sträckan mellan Hovs hallar och Torekov möter vi fler vandrare än på alla övriga etapper tillsammans. Dock är bara ett fåtal ”flerdags vandrare”

Toppenväder, havsnära och lättgånget! Vad mer kan vi önska de sista 8 km (av totalt 249 km) innan vi når Torekov – Hallands Väderö i bakgrunden

                                                                                          Torekovs kyrka – framme!

Taggar:,