Poster taggade ‘Vieå-leden’

Vieå-leden 1 juni 2014

Tillsamman med ett par vänner vandrar vi Vieåleden. Den ligger i nordöstra Skåne, Hässleholms kommun (www.hassleholm.se/leder). Det är en rundvandring på lättframkomlig stig och väg kring ett vattendrag/våtmark. Leden går främst genom bok- och ekskog samt i ängsmiljö. Sträckan är 10 – 14 km beroende på om man väljer en extra slinga i norr som sammanfaller med Skåneleden.

image001Det finns gott om öppna ängar där det går betande djur. Överallt är det en rik flora, tjärblomster, lupiner, liljekonvaljer, smörblommor till och med flädern är på väg att slå ut. Under vandringen hör vi mycket fågelsång, göken låter höra sitt ko-ko från öster: “östergök är tröstergök”.
I lugnt tempo och inklusive fikapaus tog vår vandring 2 h och 50 minuter. Vi rastade vid Hörlinge ängar utemuseum där det finns fågeltorn. Därifrån har man bra översikt över Vieåns dalgång med dess rika fågelliv (ex. vadarfåglar och änder)och unika flora bland annat den fridlysta klockgentianan. Här är det lämpligt att vara utrustad med en kikare.

image002

Leden passerar jämte Skeingeborg borgruin, som är en medeltida borg med en välbevarad åttakantig borgruin. Några hundra meter från borgruinen finns en parkeringsplats som är en lämplig startpunkt för vandringen. Skeingeborg är ett bra utflyktsmål med barn, deras nyfikenhet kittlas av de historiska händelserna och den spännande miljön. Därifrån når man efter några minuters promenad dragflotten över Helge å. Det kan vara klokt att kolla så flotten är i bra skick och att vattenflödet i ån inte innebär några problem för flotten. I normala fall är det numera (med en ny flotte) inga svårigheter att tas sig över ån.

image003

Läs mer